Vattenmelonen dog. Gulbetorna mosades av grannkatten. En av tomaterna lossnade från klasen, grön och stenhård. Långt ifrån klar.  Men vi kämpar på. Odlandet känns viktigt. Brytbönor kommer, potatis likaså.  ”Arbetsuppgift:Gör din egen nöjdhetsskala.Nej, förresten, gör inte det. Var nöjd över det som blev gjort, gradera inte.” Bodil Malmstens ord kring…

Läs mer

”Det är ju egentligen så man vill ha det”, konstaterar vi mer eller mindre samtidigt. ”Inte gå tillbaka till hur det var innan.” Vi står på lekplatsen och puttar gungor och det känns plötsligt så självklart. Det finns få superlativ kopplade till en pandemi, men en sak verkar vi och…

Läs mer

Det händer saker på andra sidan Atlanten som gör mig förbannad. Det är fascinerande hur svårt det ska vara att förstå att ett samhälle aldrig kommer fungera om inte alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, ålder, funktionsvariation, religion etc. FNs globala mål nummer 10 handlar om…

Läs mer

Det här med kejsarens nya kläder. Märklig saga, men intressant just i det här sammanhanget. Om alla gick omkring i kläder tillverkade av ingenting skulle denna text inte behöva skrivas, men nu är det ju inte så och tur är väl det ska tilläggas. Därför kommer denna text behöva skrivas…

Läs mer

Detta kommer handla om pollinerande insekter. Trist och tråkigt? Snarare livsviktigt! Superkort biologilektion: När t.ex. ett bi söker föda i blommor (i form av pollen och nektar) överför det ibland pollen från växtens hanorgan (ståndarna) till honorganen (pistillen). På så vis kan växten befruktas. Nästan en tredjedel av de frukter och grönsaker som…

Läs mer

Man ska leva som man lär heter det. Vi försöker, men har en bit kvar. Det finns nämligen en hel del lik i garderoben.. För det första kör vi en dieselbil. Ett stort åbäke som till och med får den mest skickliga bilföraren att svettas under armarna vid en eventuell…

Läs mer

6/6