Leave no one behind

Leave no one behind

Det händer saker på andra sidan Atlanten som gör mig förbannad.

Det är fascinerande hur svårt det ska vara att förstå att ett samhälle aldrig kommer fungera om inte alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, ålder, funktionsvariation, religion etc.

FNs globala mål nummer 10 handlar om Minskad ojämlikhet. Delmål 10.3 lyder:

”Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.”

Vissa har med andra ord en hel del att jobba på..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *