Det där livsviktiga surrandet

Det där livsviktiga surrandet

Detta kommer handla om pollinerande insekter. Trist och tråkigt? Snarare livsviktigt!

Superkort biologilektion:
När t.ex. ett bi söker föda i blommor (i form av pollen och nektar) överför det ibland pollen från växtens hanorgan (ståndarna) till honorganen (pistillen). På så vis kan växten befruktas.

Nästan en tredjedel av de frukter och grönsaker som vi människor äter är pollinerade av bin och humlor. Om dessa insekter försvinner får det förödande konsekvenser. Tyvärr är det precis det som håller på att hända.

Enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete.

I Kina har bristen på bin gjort att man ibland måste pollinera träd och blommor för hand. I USA tvingas man transportera bin i lastbilar för att sedan släppa ut dem på ställen där de dött ut.

Det finns fyra ganska enkla saker man kan göra för att hjälpa bin:

  1. Minska användningen av bekämpningsmedel genom att köpa ekologisk mat. Viktigaste livsmedlen att köpa ekologiska är enligt Naturskyddsföreningen:
  • Kaffe
  • Bananer
  • Vindruvor
  • Mejeriprodukter
  • Kött
  • Potatis
  1. Odla blommor på din balkong eller i din trädgård och spara vilda blommor och blommande träd och buskar.  
  2. Hjälp bina med bostäder genom att t.ex. bygga ett bihotell 
  1. Erbjud någon form av vattenkälla där bina kan släcka törsten. En liten skål med vatten och några stenar eller glaskulor i funkar fint.

Läs mer om hur vi tillsammans kan rädda bina.

1 kommentar

Viktiga saker att tänka på och väldigt lätt att åtgärda.
Du kan med enkla medel göra ett insektshotell själv.
Våra barnbarn har visat oss hur man gör, så nu är det bara att sätta fart och skapa ett själva
🦟🐞🕷🐝

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *